The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

“Nie dziwi mnie, że usługi użyteczności publicznej znajdują się na samej górze listy. Funkcjonowanie większości branż jest uzależnione od wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Wszystko zależy od tych usług. Jeśli dostawa którejkolwiek z nich zawiedzie, skutki tego odczuje dosłownie każda branża.”

Robert Linsdell,dyrektor zarządzający Vertiv w Australii i Nowej Zelandii

Usługi użyteczności publicznej zdefiniowane w naszej analizie jako „energia atomowa, gaz, uzdatnianie wody oraz wytwarzanie, dystrybucja i przesył energii elektrycznej” paneliści uznali za najbardziej strategiczny przemysł na świecie.

Biorąc pod uwagę fakt, że tak wiele innych usług i systemów, od których jesteśmy zależni na co dzień, opiera się na niezawodnej dostawie energii, paneliści umieścili usługi użyteczności publicznej wysoko na liście po uwzględnieniu prawie wszystkich kryteriów w tabeli znaczenia strategicznego (str. 22). Przestoje mogą mieć bezpośrednie oddziaływanie o szerokim zakresie, mogą doprowadzać do zakłóceń społecznych i często mają skutki pośrednie dla innych branż w postaci paraliżu handlu i biznesu.

Zgodził się z tym panelista Tom Nation, wiceprezes i dyrektor generalny ds. usług dla systemów zasilania w Ameryce Północnej w firmie Vertiv. „W wielu branżach stosuje się zabezpieczenia przed utratą dostępu do usług użyteczności publicznej np. zasilacze UPS i zapasowe generatory, które dobrze sprawdzają się podczas krótkoterminowych i odizolowanych zakłóceń. Jednak gdy dojdzie do wyłączenia dużej części sieci energetycznej, jak stało się podczas awarii, która dotknęła północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych w 2003 r., zakłócenia mają tak duży zasięg, że dochodzi do paraliżu całego społeczeństwa”.

UDOSTĘPNIJ RAPORT NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH BRANŻ

 
INVESTORS

Język i lokalizacja