The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

 

“W przemyśle ropy naftowej i gazu bezpieczeństwo stoi na pierwszym miejscu i nie ma w tej kwestii kompromisów. Nowoczesne technologie odgrywają ważną rolę w monitorowaniu i zabezpieczaniu odpowiednich instalacji. W szczególności w przemyśle tym kładzie się nacisk na zapewnienie wielu źródeł nadmiarowości i ciągłości zasilania w celu zapewnienia dostępności każdego komponentu w systemach – każdego czujnika, zaworu i sterownika PLC przez cały czas, nawet w nadzwyczajnych sytuacjach awaryjnych.”

Jean-Baptiste Trollé,
wiceprezes ds. globalnej sprzedaży przemysłowej i marketingu w firmie Vertiv

Przestój w przemyśle wydobywczym ropy naftowej i gazu, w tym na platformach wiertniczych, może mieć katastrofalne skutki.

Premiera filmu „Żywioł: Deepwater Horizon” będącego kroniką katastrofy platformy wiertniczej z 2010 r. w sugestywny sposób przypomniała panelistom o konsekwencjach awarii podczas prac wydobywczych na morzu. „Ten film podkreśla złożoność wyzwań związanych z ochroną systemów wydobywczych” – wyjaśnił panelista Jack Pouchet, wiceprezes ds. rozwoju rynku w firmie Vertiv. „W większości branż o znaczeniu strategicznym wdrożono systemy zapasowe, ale samo to nie zapewnia całkowitej ochrony przed awariami. Technologie należy wspierać poprzez zdyscyplinowane podejście do szkoleń i testów”.

UDOSTĘPNIJ RAPORT NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH BRANŻ

 
INVESTORS
Charakterystyka ogólna

Język i lokalizacja