The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

  

Inteligentne miasto to szerokie pojęcie zależne od wielu interpretacji, ale nasi paneliści posłużyli się następującą definicją Wikipedii podczas analizy tej wschodzącej branży:

“Inteligentne miasto to wizja rozwoju urbanistycznego, według której liczne rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz internetu rzeczy (IoT) w sposób bezpieczny wykorzystuje się do zarządzania aktywami miasta, w tym systemami informatycznymi lokalnych instytucji, szkołami, bibliotekami, systemami transportu, szpitalami, elektrowniami, sieciami wodociągowymi, gospodarowaniem odpadami, egzekwowaniem prawa i innymi usługami dla społeczności lokalnych.”

Szeroki zakres elementów, które tworzą inteligentne miasto, mógłby skutkować wystąpieniem znacznych zakłóceń w przypadku nieplanowanych przestojów w jednym z obszarów, obejmując kolejne jak w efekcie domina. Co prawda wizja inteligentnego miasta nie została jeszcze do końca wdrożona, co ogranicza ryzyko wystąpienia zakłóceń. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta idea rozwija się błyskawicznie w wielu obszarach na świecie.

Jak zauważył panelista, starszy dyrektor ds. planowania strategicznego firmy Vertiv w Chinach, Jun Michael Tian: „W miarę dalszego rozwoju inteligentnych miast zakłócenia technologii pomocniczych będą miały negatywny wpływ na świadczenie usług transportowych, egzekwowanie prawa, bezpieczeństwo publiczne, a także na inne niezidentyfikowane jeszcze elementy. Konsekwencje przestoju technologii inteligentnych miast nie są tak rozległe, jak w przypadku innych współczesnych przemysłów, ale ryzyko jest ogromne”.

Inteligentne miasta zostały ocenione jako strategiczne na podstawie możliwych skutków finansowych, bezpośredniego wpływu, skutków pośrednich, niezadowolenia ze strony mediów/opinii publicznej oraz społecznych konsekwencji zakłóceń. Umieszczenie inteligentnych miast w rankingu pomimo niedojrzałości tego konceptu mówi wiele nie tylko o ogromnym potencjale związanych z nimi przedsięwzięć, ale także potrzebie stosowania odpowiednich elementów infrastruktury o znaczeniu krytycznym wraz z wdrażaniem nowych czujników i systemów.

UDOSTĘPNIJ RAPORT NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH BRANŻ

 
INVESTORS
Charakterystyka ogólna

Język i lokalizacja