The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Ranking światowy najbardziej kluczowych branż

Ocena zakresu i wagi przestoju w kluczowych branżach

W niniejszym raporcie prezentujemy ranking siedmiu kluczowych branż na świecie opracowany na podstawie współczynnika zakłóceń w danej branży. Raport wyszczególnia także najważniejsze gałęzie przemysłu kluczowe w kontekście oddziaływania finansowego, a także identyfikuje trzy branże wschodzące, których znaczenie wzrasta wraz z ich rozwojem.

Do pewnego stopnia znaczenie strategiczne danej branży jest subiektywne i zależne od sytuacji. Fakt, że któraś branża znajduje się wyżej w rankingu niż inna nie oznacza zbyt wiele, jeśli w grę wchodzą Twoje własne pieniądze lub reputacja. Prawie każda współczesna branża uzależniona jest od systemów o znaczeniu krytycznym tworzących znaczną wartość, w przypadku funkcjonowania zgodnie z oczekiwaniami, ale także powodujących poważne zakłócenia, jeśli tak nie jest.

UDOSTĘPNIJ RAPORT NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH BRANŻ
Światowa grupa ekspertów w dziedzinie infrastruktury krytycznej wyłoniła najbardziej kluczowe branże. Czy Twoja branża należy do pierwszej piątki?

Rank the criticality of your industry using the same criteria we did, then see how your ranking compares

DEFINIOWANIE KLUCZOWOŚCI

Podczas analizy danej branży strategicznej określiliśmy 15 kryteriów obejmujących cały zakres potencjalnych skutków wynikających z utraty dostępności kluczowych systemów i oceniliśmy je na podstawie dotkliwości oddziaływania. Kryteria te zostały następnie wykorzystane do utworzenia tabeli znaczenia strategicznego (str. 22), którą nasz panel globalnych ekspertów ds. infrastruktury o znaczeniu krytycznym zastosował do oceny branż. Kryteria były następujące:

 • Wpływ nieplanowanego przestoju na ludzkie zdrowie
 • Skutki finansowe nieplanowanego przestoju pod względem utraty sprzedaży i okazji
 • Porządek społeczny uzależniony od dostępności
 • Ewentualny wpływ nieplanowanego przestoju na środowisko
 • Znaczna część zasobów firmy/oddziału uzależniona od dostępności
 • Koszt likwidowania szkód, włącznie z naprawami, zastępowania aktywów i działań zastępczych potrzebnych podczas przestoju
 • Natychmiastowość konsekwencji
 • Inne skutki nieplanowanego przestoju
 • Prawdopodobny zakres (lokalny, regionalny, krajowy, światowy) skutków nieplanowanego przestoju
 • Subiektywny ranking kluczowości branż
 • Skutki narażenia reputacji spowodowane nieplanowanym przestojem na konkurencyjnym rynku
 • Brak dostępu powoduje frustrację i niepokój
 • Nieplanowany przestój niesie ryzyko oburzenia mediów i społeczeństwa
 • Przypuszczalny czas trwania skutku (operacyjnego, nie reputacyjnego)
 • Priorytetyzacja dostępności

Krytyczność z punktu widzenia branży


Graham Oakes,
założyciel i dyrektor generalny Upside Energy

„Życie w Inteligentnych Miastach sprawia, że ludzie zaczynają na nie patrzeć jak systemy systemów. Dostępność, głównie energii, jest głównym problemem twórców Inteligentnych Miast, ponieważ system energetyczny jest podstawą funkcjonowania innych systemów. Skupienie uwagi na tym aspekcie połączone z ograniczonym zakresem inicjatyw związanych z budową Inteligentnych Miast czyni je świetnym obszarem testowym dla technologii, które poprawiają niezawodność układów elektroenergetycznych dzięki ich odciążaniu i przenoszeniu odpowiedzialności za ich niezawodność na systemy rozproszone”.

Glenn Uidam,
dyrektor operacyjny — Equinix Australia, Equinix

„Usługi cyfrowe są nieodłącznym elementem życia zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Jednak świat cyfrowy ciągle się rozwija i patrząc na ostatnie 10 lat można wnioskować, że w przyszłości będzie on bardziej wewnętrznie powiązany, niż kiedykolwiek, a dążenie do osiągnięcia maksymalnej dostępności wzrośnie. W miarę rozwoju sytuacji, światowi dostawcy chmur i usług kolokacji, tacy jak Equinix, będą służyć jako centra łączności, pozwalając firmom na szybką reakcję i wprowadzanie nowych rozwiązań, aby mogły dopasowywać się do dynamicznie zmieniającego się rynku. Dzięki naszej architekturze, procedurom operacyjnym i wykorzystywaniu najlepszego sprzętu od dostawców takich jak Vertiv, Equinix zapewnia naszym obecnym klientom dostępność na najwyższym poziomie i tworzy bazę dla zwiększonej łączności i cyfryzacji w przyszłości”.

Omer M. Wilson
starszy dyrektor marketingu, Digital Realty

„Dostawcy chmur i usług kolokacji nie mogą już pozwalać sobie na przestoje. Jeśli rozważają Państwo korzystanie z krytycznych aplikacji finansowych, biznesowych i użytkowych w chmurze, dłuższy przestój może negatywnie wpłynąć na pozycję marki i wynik końcowy. Rozpowszechnianie i użytkowanie chmur i usług kolokacji staje się coraz szybsze. Jako że nowe rynki i klienci obserwują nieustannie rosnącą ilość danych oraz wzrost popularności łączności maszyna-maszyna poprzez Internet of Things i przemysł 4.0, dostępność chmury i kolokacyjnych centrów danych będzie coraz bardziej niezbędna” .

Koszty związane z przestojem
„Skutki finansowe nieplanowanego przestoju” były drugim najbardziej znaczącym kryterium w rubryce kluczowości. PRZECZYTAJ WIĘCEJ


Powstające branże = powstająca kluczowość
Jak stwierdzono w dyskusji o Inteligentnych Miastach, niektóre branże w naszej analizie, a szczególnie Inteligentne miasta, chmura i kolokacja oraz energia alternatywna, rozwijają się bardzo szybko, i wraz z rozwojem stają się bardziej kluczowe. PRZECZYTAJ WIĘCEJ


Co jest gorsze — brak możliwości dotarcia do pracy, czy brak możliwości opublikowania posta na ten temat?
Jednym z czynników, które trafiły do rubryki kluczowości, był stres spowodowany zakłóceniami. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Wnioski

Pomimo coraz większej cyfryzacji naszego świata nadal w ogromnej mierze jesteśmy uzależnieni od tradycyjnych branż, takich jak usługi użyteczności publicznej, transport zbiorowy i telekomunikacja, które pozwalają nam funkcjonować w codziennym życiu osobistym i zawodowym.

Jednocześnie w wyniku coraz większej digitalizacji powstały niespotykane dotąd zależności pomiędzy branżami strategicznymi. Prawie w każdym przypadku przestój w jednej z branż ma konsekwencje wykraczające poza jej ramy. Zakłócenia w pracy sieci energetycznej mają pośrednie konsekwencje we wszystkich przemysłach: np. opóźnienia w transporcie kolejowym i lotniczym doprowadzają do zakłóceń w branży handlowej, a przestój w obiekcie kolokacyjnym rzutuje na funkcjonowanie wielu firm, uniemożliwiając np. korzystanie ze strumieniowego przesyłania multimediów akurat wtedy, kiedy chcemy obejrzeć wideo po ciężkim dniu pracy.

Wraz z kontynuacją tego trendu i pojawianiem się nowych branż o znaczeniu strategicznym ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej staje się wspierająca je infrastruktura o znaczeniu krytycznym. Wszystkie branże muszą nadal inwestować w technologie, procesy i usługi niezbędne do utrzymania ciągłości działania ich kluczowych systemów. Nigdy nie będziemy w stanie wyeliminować wszystkich katastrof naturalnych lub błędów ludzkich, ale wierzymy że dzięki odpowiedniemu planowaniu i odpowiednim inwestycjom możliwe jest stworzenie świata, w którym technologie o znaczeniu krytycznym nie zawodzą.

METODOLOGIA

Niniejszy nienaukowy ranking został opracowany przez zespół naszych globalnych ekspertów ds. infrastruktury o znaczeniu krytycznym. W pierwszej kolejności zidentyfikowali oni 15 kryteriów definiujących systemy krytyczne, a następnie określili wagę każdego z nich, aby stworzyć tabelę znaczenia strategicznego. W tabeli tej każdemu z kryteriów przypisano wartość od 1 do 5 w odniesieniu do każdej z 22 branż. Po uwzględnieniu wagi i wartości każdego z czynników obliczono zbiorczy wynik dla każdej branży, a także średnią ważoną, aby stworzyć finalną listę branż o znaczeniu strategicznym.

KLUCZOWI PANELIŚCI W BRANŻY


Emiliano Cevenini

Emiliano Cevenini pełni funkcję wiceprezesa, zajmuje się sprzedażą energii i rozwojem firmy Vertiv w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (w regionie EMEA). Emiliano rozpoczął karierę na stanowisku inżyniera R&D, a następnie objął stanowisko kierownika projektów R&D w 1997 r. Zaczynał na stanowisku technicznego wsparcia klienta i kierownika ds. marketingu, po czym awansował na kierownika ds. marketingu produktu i wiceprezesa ds. handlu międzynarodowego i marketingu. Od 2016 roku prowadzi działania związane z rozwojem firmy Vertiv w kluczowych segmentach rynku, takich jak transport, opieka zdrowotna, inteligentne sieci i inne zastosowania podlegające branży centrów danych.

Tony Gaunt

Tony Gaunt to starszy dyrektor ds. kolokacji, chmury, bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń firmy Vertiv w Azji. Tony jest odpowiedzialny za rozwój firmy Vertiv na rynkach centrów danych, kolokacji, chmury i usług finansowych w Azji. Odpowiada za wszystkie technologie produktów i ofertę usługową. Od chwili dołączenia do branży w 1996 roku, Tony pracował na różnych stanowiskach związanych ze sprzedażą i strategicznym zarządzaniem klientami, włącznie z pozycją kierownika sprzedaży na rynek brytyjski. Tony objął funkcję dyrektora ds. chmury, kolokacji i globalnych przedsiębiorstw w 2011 r. na skutek nabycia firmy, w której przed dołączeniem do zespołu azjatyckiego w 2013 r. pełnił ważne role na szczeblu krajowym w Australii.

Etienne Guerou

Etienne Guerou pełni funkcję wiceprezesa Vertiv w Azji. Pracuje w siedzibie w Singapurze i ma duże doświadczenie w sektorze przemysłowym. Pod jego przewodnictwem działalność przemysłowa w Azji rozwinęła się czterokrotnie w ciągu ostatnich trzech lat. Firma Vertiv osiągnęła silną pozycję w Korei i zaczęła wchodzić na rynek Malezji, Indonezji, Wietnamu i Filipin. Etienne odegrał istotną rolę w tworzeniu zespołu przemysłowo-technicznego ds. produktów/rozwiązań w Kuala Lumpur, który miał duży wpływ na sukces firmy Vertiv w tym regionie.

Robert Linsdell

Robert Linsdell jest dyrektorem ds. zarządzania Vertiv w Australii i Nowej Zelandii. Robert ma ponad dwie dekady doświadczenia w branżach związanych z technologią, takich jak telekomunikacyjna, branża materiałów elektronicznych i farb proszkowych. Co więcej, Robert zajmował stanowiska kierownicze w Europejskim Związku Producentów Farb Graficznych, Lakierów i Farb Artystycznych (CEPE), Intellect UK i Europejskim Instytucie Obwodów Drukowanych (European institute of Printed Circuit (EIPC)). Robert i jego zespół skupiają się na innowacyjnym dopasowywaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej klientów oraz strategii biznesowych w celu obniżenia kosztów energii. Robert był prezenterem na międzynarodowych konferencjach w China Printed Circuit Association (CPCA) w Szanghaju, Semicon w Europie, Internepcon w USA, Europie i Japonii, konferencji Gartner CIO i The Innovation Forum w Sydney.

Tom Nation

Tom Nation jest wiceprezesem i dyrektorem generalnym ds. systemów elektroenergetycznych Vertiv w Ameryce Północnej. Tom dołączył do nas w 2011 r. i ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu serwisami technicznymi, które pomagają firmom zwiększać dostępność i wydajność kluczowej infrastruktury elektrycznej w centrach danych, sieci komunikacyjnych oraz zakładów komercyjnych i przemysłowych. Tom jest członkiem kilkunastu organizacji, takich jak InterNational Electrical Testing Association (NETA), Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) i National Electrical Contractors Association (NECA).

Peter Panfil

Peter Panfil jest wiceprezesem Global Power w Vertiv. Peter ma prawie 38 lat doświadczenia w zakresie zasilania i sterowania. Pracuje nad wdrażaniem najnowszych technologii zasilania i sterowania dla sprawdzonych i nowych topologii, aby dostarczać systemy o najwyższej dostępności i wydajności dla zastosowań o kluczowym znaczeniu dla biznesu. Dodatkowo Peter jest partnerem grup klientów, aby uwzględniać najnowsze trendy w rozwijaniu nowych produktów. Karierę w firmie rozpoczął w 1994 r. i od tamtej pory, zanim został wiceprezesem Global Power, zajmował kilka stanowisk kierowniczych, jak na przykład stanowisko wiceprezesa ds. inżynierii i dyrektora generalnego ds. zasilania prądem przemiennym.

Jack Pouchet

Jack Pouchet jest wiceprezesem ds. rozwoju rynku w Vertiv. Jack pracuje w Kalifornii z głównymi producentami oryginalnego wyposażenia (OEM), właścicielami i operatorami dużych centrów danych oraz wiodącymi firmami inżynieryjnymi, aby polepszać codzienną wydajność biznesową i operacyjną, zapewniając jednocześnie niezawodność, elastyczność i dostępność. Jack ma na swoim koncie 20 lat doświadczenia w dostarczaniu oryginalnego wyposażenia zasilania, wytwarzaniu energii, rozdziale energii oraz handlu produktami energetycznymi i marketingu, co daje mu obszerną wiedzę na temat zasilania AC i DC.

Jun Michael Tian

Jun Michael Tian jest starszym dyrektorem marketingu w Chinach skupiającym się na analizowaniu tendencji rynkowych, rozpoznawaniu potrzeb klientów i doradztwie w sprawie produktów. Ma ponad 18-letnie doświadczenie w dziedzinie centrów danych. Dołączył do naszej firmy jako inżynier R&D UPS i awansował na coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska. Michael ukończył studia licencjackie z zakresu systemów elektrycznych i studia magisterskie z zakresu energoelektroniki na Uniwersytecie Tsinghua (Pekin, Chiny). Posiada również tytuł MBA, który uzyskał w China Europe International Business School.

Jean-Baptiste Trollé

Jean-Baptiste Trollé jest wiceprezesem ds. światowej sprzedaży przemysłowej i marketingu w Vertiv we Francji. Rozpoczął swoją karierę w dziale sprzedaży, po czym przeniósł się do działu zarządzania projektami. Dołączył do nas na skutek nabycia firmy, w której rozwijał swoją ścieżkę kariery. W 2013 r., przed objęciem stanowiska wiceprezesa ds. światowej sprzedaży przemysłowej i marketingu, pełnił funkcję kierownika ds. operacji sprzedażowych.

Czy chcą Państwo porozmawiać o kluczowych wymaganiach dla konkretnej branży?

INVESTORS
Charakterystyka ogólna

Język i lokalizacja