The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

“W przemyśle obronnym obowiązują niezwykle wysokie standardy dla systemów o znaczeniu krytycznym, ponieważ mogą one być niezbędne do wspierania dowodzenia i kontroli w czasie rzeczywistym w przypadku operacji na polu bitwy. Decyzje o życiu i śmierci podejmuje się na podstawie informacji podawanych przez kluczowe systemy.”

TONY GAUNT,
starszy dyrektor ds. usług kolokacyjnych i chmurowych, bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń w firmie Vertiv w Azji

Jeśli uwzględni się kluczową rolę, jaką przemysł obronny odgrywa w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego, oczywiste jest uznanie go za jedną z najbardziej strategicznych branż.

Przemysł obronny uzyskał wysoką pozycję w rankingu nie tylko ze względu na rolę, jaką pełni w ochronie życia ludzkiego, ale także z powodu bezpośredniego wpływu, potencjalnie szerokiego zasięgu przestojów i ryzyka pojawienia się zakłóceń w funkcjonowaniu społeczeństwa. Ponieważ stawka jest wysoka, w przemyśle obronnym zwykle dokonuje się poważnych inwestycji w niezawodność, nadmiarowość i bezpieczeństwo w celu ochrony systemów o znaczeniu krytycznym. Jest to także branża, która dąży do zapewniania poufności, ustanawiając własne specyfikacje dla kluczowych systemów oraz wymagając od swoich dostawców ścisłego ich przestrzegania, a także zagwarantowania wysokich poziomów dostępności. „Jeśli w przemyśle obronnym dojdzie do przestoju, raczej o nim nie usłyszymy” – wyjaśnił Gaunt.

INVESTORS

Język i lokalizacja