The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

“Jesteśmy świadkami znacznego rozwoju systemu kolejowego na wielu obszarach, ponieważ ludzie nadal migrują do miast, które jako centra urbanistyczne próbują ograniczać zatłoczenie i zanieczyszczenie środowiska.”

Etienne Guerou,
wiceprezes ds. systemów przemysłowych Vertiv w Azji

Praktycznie każdy etap transportu powietrznego – od rezerwacji poprzez kontrolę ruchu lotniczego po systemy kontroli lotów – w ogromnym stopniu jest uzależniony od technologii. Nawet małe opóźnienia na jednym lotnisku mogą mieć konsekwencje dla całej sieci i spowodować, że pasażerowie utkną w miejscu znajdującym się setki kilometrów od domu.

Chaos, jaki może wyniknąć z zakłóceń w podróżach lotniczych, można było zaobserwować po erupcji wulkanu na Islandii w 2010 r., która uziemiła setki lotów w Europie Północnej i wywołała skutki pośrednie w całym systemie transportu powietrznego, przez które pasażerowie tkwili na lotniskach przez kilka dni.

Transport kolejowy jest podobny do powietrznego pod względem konsekwencji przestojów, chociaż zwykle w przypadku tego pierwszego mają one charakter bardziej lokalny i bezpośredni, powodując większe niezadowolenie i zamieszanie wśród podróżujących korzystających z kolei jako transportu podstawowego.

Paneliści umieścili transport zbiorowy wysoko na liście na podstawie ryzyka wpływu na zdrowie ludzkie, porządek publiczny, skutków pośrednich i niezadowolenia opinii publicznej.

Powiązane artykuły

INVESTORS
Charakterystyka ogólna

Język i lokalizacja