The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

 

“Telekomunikacja stanowi podstawę naszych możliwości komunikowania się, jest niezbędna w handlu i wspiera przeprowadzanie akcji zapewniających ochronę życia ludzkiego. Fakt, że w wyniku serii trzęsień ziemi, które nawiedziły Włochy w styczniu 2016 r., nie zostały zakłócone usługi telekomunikacyjne, umożliwił służbom pierwszego reagowania wymianę informacji na temat lokalizacji największej liczby ofiar, usprawnienie działań i zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wskutek tej katastrofy naturalnej”

Emiliano Cevenini,
wiceprezes ds. sprzedaży AC Power i rozwoju biznesowego w regionie EMEA w firmie Vertiv

Branża telekomunikacyjna wyznaczyła standard dostępności usług o znaczeniu krytycznym wraz z rozwojem tradycyjnej sieci telekomunikacyjnej w XX w. W obecnym wieku w przemyśle tym dokonano znacznych inwestycji w celu osiągnięcia podobnych poziomów dostępności komunikacji mobilnej, choć trzeba pamiętać, że charakter takiej komunikacji prawie uniemożliwia zapewnienie takiego samego poziomu dostępności, jak w przypadku tradycyjnej sieci.

Paneliści umieścili telekomunikację wysoko na liście z powodu możliwych skutków finansowych, konsekwencji dla porządku społecznego, bezpośredniego wpływu i oddziaływania przestoju na reputację firmy. Dostawcy telekomunikacyjni nie tylko traktują priorytetowo systemy o znaczeniu krytycznym i inwestują w nie w celu zagwarantowania dostępności, lecz także wydają miliony dolarów na marketing w celu promowania niezawodności swoich sieci, żeby zwiększyć zaufanie wśród klientów i tworzyć przewagę konkurencyjną.

UDOSTĘPNIJ RAPORT NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH BRANŻ

 
INVESTORS
Charakterystyka ogólna

Język i lokalizacja