The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

   

“Model biznesowy na rynku usług chmurowych i kolokacyjnych bazuje na dostępności systemów, zatem ochrona klientów przed zakłóceniami stanowi silny bodziec finansowy. Z drugiej strony branża ta musi sprostać wyzwaniu polegającemu na konieczności szybkiego skalowania umożliwiającego wykorzystanie możliwości rynku przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalnych usług w wysoce konkurencyjnym środowisku. Dzięki temu branża ta pełni instrumentalną rolę w opracowywaniu pionierskich koncepcji w projektowaniu centrów danych, które mają zapewniać wysoką dostępność, a jednocześnie umożliwiać szybkie zwiększanie pojemności”

Peter Panfil,
wiceprezes ds. energii globalnej w firmie Vertiv

W ciągu ostatnich pięciu lat w branży usług chmurowych i kolokacyjnych nastąpił silny wzrost. Rozwój, który się dokonał, pozwolił na realizację popytu na przechowywanie i przetwarzanie danych, zdolności obliczeniowe i przepustowość sieci po stronie innych gałęzi przemysłu, które obecnie korzystają z tych technologii, aby świadczyć usługi swoim klientom i pracownikom.

Panelista Peter Panfil, wiceprezes ds. energii globalnej w firmie Vertiv, blisko współpracował z wieloma dostawcami usług chmurowych i kolokacyjnych nad projektowaniem i wdrażaniem kluczowych systemów zasilania w celu zagwarantowania dostępności ich centrów danych. „Dostawcy usług chmurowych i kolokacyjnych tworzą ośrodek gospodarki cyfrowej, więc przestoje mogą mieć konsekwencje dla całego społeczeństwa” – powiedział Panfil.

Usługi chmurowe i kolokacyjne umieszczono wysoko na liście na podstawie możliwych skutków finansowych zakłóceń, znacznych zasobów firm zależnych od dostępności usług, bezpośredniego wpływu oraz priorytetu, z jakim branża traktuje dostępność kluczowych systemów.

UDOSTĘPNIJ RAPORT NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH BRANŻ

 
INVESTORS
Charakterystyka ogólna

Język i lokalizacja