The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

“Financiële impact van ongeplande uitvaltijd” was één van de criteria die het zwaarst woog in ons overzicht van belangrijkheid en één die de neiging heeft om nieuwe technologieën en best practices te stimuleren. De drie industrieën die voor dit criterium het hoogste scoorden, waren:

3. Cloud en colocatie

2. E-commerce

1. Financiële diensten

Van de drie behaalde alleen cloud en colocatie de lijst met de belangrijkste industrieën, en dat was gebaseerd op het aantal bedrijven dat nu afhankelijk is van deze platformen en de grotere impact die verstoring van deze activiteiten heeft. Financiële diensten kwam op de tiende plaats.

“Vanuit het gezichtspunt van de datacenterinfrastructuur zien we weinig industrieën die zo zwaar investeren als deze drie”, merkte Gaunt op. “Van alle drie zijn de omzet en winst rechtstreeks gekoppeld aan de beschikbaarheid van hun datacenters, en uitvaltijd van het datacenter kan enorme financiële en reputationele gevolgen hebben.”

DEEL HET RAPPORT OVER DE BELANGRIJKSTE INDUSTRIEËN

 
INVESTORS
Overzicht

Taal & locatie