The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Ogólnoświatowy doradca prawny

Colin Flannery został mianowany radcą prawnym w czerwcu 2017 r. Przed podjęciem pracy w Vertiv Colin był ogólnoświatowym doradcą prawnym Sensus, międzynarodowej korporacji Smart Grid Technology. Współuczestniczył w jej sprzedaży firmie Xylem za 1,7 mld USD w październiku 2016 roku. Colin rozpoczął karierę jako prawnik Allens Linklaters w Brisbane w Australii. Po uzyskaniu w 1995 roku tytułu doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Stanowym w Georgii rozpoczął pracę dla Troutman Sanders w Atlancie w stanie Georgia.

W 1997 r. dołączył do działu prawnego Schlumberger w Atlancie, gdzie był radcą prawnym północnoamerykańskiego oddziału zajmującego sie pomiarami. W 2000 r. został awansowany na generalnego radcę prawnego w regionie Ameryki Południowej, z siedzibą w Brazylii oraz był odpowiedzialny za obsługę prawną wszystkich operacji Schlumberger w Ameryce Południowej. W 2002 r. ponownie awansował w Schlumberger i został odpowiedzialnym za prawną obsługę działalności Schlumberger w Ameryce Północnej i Południowej.

W roku 2005 Pan Flannery przyjął stanowisko wiceprezesa i radcy prawnego Atos Origin, międzynarodowego koncernu usług IT. Pracował w Paryżu i był odpowiedzialny za prawną obsługę firmy w Ameryce Północnej i Południowej, Wielkiej Brytanii oraz Azji. Stanowisko to piastował do chwili objęcia funkcji światowego doradcy prawnego firmy Sensus w 2007 roku.

Colin ukończył anglo-australijskie i amerykańskie studia prawnicze oraz zajmował się prawem na czterech kontynentach. Mówi czterema językami na różnym stopniu zaawansowania.

INVESTORS

Język i lokalizacja