The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

“Planlanmamış kesintinin finansal etkisi”, önem tablosunda en ağırlıklı olan ve kritik altyapıda yeni teknolojileri ve en iyi uygulamaları teşvik eden ölçütlerden biriydi. Bu ölçütte en yüksek puanı alan üç sektör şunlardır:

3. Bulut ve Sunucu Barındırma

2. E-ticaret

1. Finansal Hizmetler

Üçü arasından, yalnızca Bulut ve Sunucu Barındırma En Kritik Sektörler listesine girebildi. Bunun nedeni de artık bu platformlara bağlı olan iş alanlarının sayısı ve sorunların bu faaliyetler üzerindeki kapsamlı etkisiydi. Finansal Hizmetler onuncu sırayı aldı.

Gaunt, “Veri merkezi altyapısına, bu üçü kadar yoğun bir şekilde yatırım yapan sektör yok.” diyor. “Üçünün geliri ve kârlılığı doğrudan veri merkezlerinin kullanılabilirliğine bağlı ve veri merkezindeki kesintiler finansal kaynaklar ve itibar üzerinde önemli etkilerde bulunabilir.”

 

DÜNYANIN EN KRİTİK SEKTÖRLERİ RAPORUNU PAYLAŞIN

INVESTORS
Genel Bakış

Dil ve Lokasyon