The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Dünyanın En Kritik Sektörlerini Sıralama

Bu raporda, sektörde yaşanan sorunların etkisine göre en kritik yedi sektör sıralanmıştır. Raporda, finansal etki açısından da en kritik sektörler listelenir ve büyüdükçe, geliştikçe önemi artan üç farklı gelişmekte olan sektör tanımlanır.

Kritiklik değerlendirmesi, bir dereceye kadar özneldir ve duruma bağlıdır. Bir sektörün, en kritik sektörler listesinde başka bir sektöre göre daha üst sırada yer alması, paranızın veya itibarınızın tehlikede olduğuna işaret etmez. Günümüzde neredeyse her sektör, beklendiği gibi yürütüldüğünde önemli bir değer oluşturabilir. Böyle yürütülmediğinde ise önemli sorunlar ortaya çıkabilir.

DÜNYANIN EN KRİTİK SEKTÖRLERİ RAPORUNU PAYLAŞIN
Tüm dünyadan kritik altyapı uzmanlarından oluşan bir panel, dünyanın en kritik sektörlerinin önemini ölçtü. Sizin sektörünüz ilk 5'te mi?

Yaptığımız ölçütleri kullanarak sektörünüzün kritikliğini sıralayın, ardından sıralamanızın karşılaştırmasını görün

KRİTİK OLANI TANIMLAMA

Bir sektörü neyin kritik yaptığını analiz ederken, kritik sistemlerin kullanılamamasından kaynaklanabilecek etkileri kapsayan 15 ölçüt belirledik ve etkinin büyüklüğüne göre bunların önem derecesini tanımladık. Daha sonra bu ölçütler, tüm dünyadan kritik altyapı uzmanlarının katıldığı panelimizin, sektörleri puanlamak için kullandığı bir önem tablosu oluşturmak üzere kullanıldı. Ölçütler şunlardı:

 • Planlanmayan kesintinin insan sağlığı üzerindeki etkisi
 • Planlanmayan kesintinin satış ve fırsat kaybı bakımından finansal etkisi
 • Sosyal düzen kesintisiz çalışmaya bağlıdır
 • Planlanmayan kesintinin çevre üzerindeki olası etkisi
 • Etkilenen şirketin/etkilenen bağlı kuruluşun kaynaklarının önemli bir bölümü kullanılabilirliğe bağlıdır
 • Onarımlar, etkilenen varlıkların değiştirilmesi ve kesinti sırasında gerekli olan alternatif tedbirler dahil düzeltme maliyeti
 • Etkinin aciliyeti
 • Planlanmayan kesintinin dalga etkisi
 • Planlanmayan kesintinin etkilerinin olası kapsamı (yerel, bölgesel, ulusal, küresel)
 • Öznel sektör önem sıralaması
 • Rekabetçi pazarda planlanmayan kesintinin neden olduğu itibar kaybının etkisi
 • Kesintiler gerilime ve öfkeye yol açar
 • Planlanmayan kesinti, medyada/kamuoyunda infiale yol açar
 • Etkinin olası süresi (itibar değil, operasyon üzerinde)
 • Sektörün kullanılabilirlik önceliklendirmesi

Kritik Durumlarla İlgili Sektör Görüşleri


Graham Oakes,
Upside Energy'nin Kurucusu ve CEO'su

"Akıllı Şehirler ile birlikte insanlar şehri sistemlerden oluşan bir sistem olarak görmeye başlıyor. Enerji sistemi diğer tüm sistemlerin yürütülmesinde temel bir görev üstlendiğinden çalışma süresi, özellikle de enerji, Akıllı Şehir geliştiricilerinin temel sorunudur. Akıllı Şehir girişimlerinin sınırlı kapsamı düşünüldüğünde bu odak noktası, güvenilirlik yükünün bir kısmını dağıtılmış sistemlere aktararak Akıllı Şehir sistemlerini elektrik şebekesinin güvenilirliğini artıran teknolojiler için ideal bir deneme alanı hâline getirir."

Glenn Uidam,
Direktör, Operasyonlar - Equinix Australia, Equinix

"Dijital hizmetler her zaman yanımızdadır. Tüketiciler ve çalışanlar olarak günlük yaşamlarımıza yoğun bir şekilde entegredir. Yine de dijital olarak bağlı bu dünya henüz emekleme aşamasındadır. Son 10 yıl göz önüne alındığında, dünyamız gelecekte hiç olmadığı kadar birbirine bağlı hâle gelecek ve kullanılabilirlik ihtiyacı artacaktır. Bu doğrultuda Equinix gibi küresel bulut ve sunucu barındırma sağlayıcıları, bağlantı merkezi olarak görev alacak ve işletmelerin değişen pazar dinamikleriyle başa çıkmak için yeni çözümler uygulamak üzere hızla harekete geçmesine ve büyümesine imkan tanıyacak. Tasarım mimarimiz, çalışma prosedürlerimiz ve Vertiv gibi öncü ekipman sağlayıcılarımız sayesinde, Equinix bugün müşterilerimiz için en üst seviyede kullanılabilirlik sunuyor ve gelecekte daha da büyüyecek bağlantı ve dijitalleşme olanaklarının temelini oluşturuyor."

Omer M. Wilson
Kıdemli Pazarlama Direktörü, Digital Realty

"Kesinti, artık bulut ve sunucu barındırma hizmet sağlayıcıları için söz konusu bile olamaz. Kritik finans, iş ve tüketici uygulamalarının artık bulutta çalıştığını dikkate aldığınızda, ciddi kesintilerin marka güveni ve dolayısıyla da bilanço üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Bulut ve sunucu barındırma hizmetlerin yayılımı ve kullanımı hız kazanmıştır. Yeni pazarlar ve tüketiciler sürekli artan seviyelerde veri gereksinimi duyduğundan ve Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0 aracılığıyla makineler arası iletişim arttığından bulut ve sunucu barındırma veri merkezlerinin kullanılabilirliği giderek daha kritik hâle gelecek. "

Kesintinin Maliyeti
"Planlanmayan kesintinin finansal etkisi", önem tablosunda ikinci en ağırlıklı ölçüt oldu. DAHA FAZLA BİLGİ


Gelişmekte Olan Sektörler = Kritik Unsurların Artması
Akıllı Şehirler bölümünde de belirtildiği gibi, analizimize dahil olan bazı sektörler hızla ilerlemektedir ve özellikle Akıllı Şehirler, Bulut ve Sunucu Barındırma ve Alternatif Enerji geliştikçe daha kritik hâle gelecektir. DAHA FAZLA BİLGİ


Hangisi Daha Kötü: Çalışamamak mı Yoksa Bunun Hakkında Bir Şey Yazamamak mı?
Önem tablosuna giren unsurlardan biri, sorunların yarattığı stresti. DAHA FAZLA BİLGİ

Sonuç

Dünya giderek daha dijital hâle gelirken, bizler hâlâ kamu hizmetleri, toplu ulaşım ve telekomünikasyon gibi kişisel ve iş yaşamlarımızı yürütmemizi sağlayan günlük hizmetlerin tedarikçisi geleneksel sektörlere bağımlıyız.

Aynı zamanda, artan dijitalleşme benzeri olmayan kritik sektörlerin birbirine bağımlı hâle gelmesine neden oldu. Neredeyse her durumda, bir sektörde yaşanan kesinti, bu sektörü aşan etkilere neden oluyor. Elektrik şebekesinde yaşanan sorunlar tüm sektörleri etkiliyor; demir yolu ve hava taşımacılığında görülen gecikmeler ticarete zarar veriyor ve sunucu barındırma tesisindeki bir kesinti birden fazla işletmeye yansıyor ve zorlu bir günün ardından rahatlamak için açtığımız video yayın hizmetini kapatıyor.

Bu eğilim devam ettikçe ve yeni kritik sektörler ortaya çıktıkça bu sektörleri destekleyen kritik altyapı hiç olmadığı kadar önemli hâle geliyor. Bu yelpazedeki sektörlerin, kritik sistemleri çalışır hâlde tutmak için gerekli olan teknolojiye, süreçlere ve hizmetlere yatırım yapmaya devam etmesi gerekir. Doğal afetleri veya insan hatalarını asla tamamen ortadan kaldıramayabiliriz, ancak düzgün bir planlama ve yatırım ile kritik teknolojilerin kesintisiz bir şekilde çalıştığı bir dünya elde edebileceğimizi düşünüyoruz.

YÖNTEM

Bu bilimsel olmayan sıralama, tüm dünyadan kritik altyapı uzmanlarından oluşan ekibimiz tarafından geliştirildi. Öncelikle, kritik sistemleri tanımlayan 15 ölçütü belirlediler ve ardından bir "önem tablosu" oluşturmak için her birinin önem derecesini tanımladılar. Panelistler, 22 sektörün her biri için her sektöre 1-5 arasında bir değer verdiler. Bu değerler puanlara uygulanarak her sektör için ortalama puan hesaplandı. Son olarak en kritik sektörler listesini oluşturmak için her sektörün ortalamaları hesaplandı.

EN KRİTİK SEKTÖRLER PANELİSTLERİ


Emiliano Cevenini

Emiliano Cevenini, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) Vertiv'in sıcak satış ve iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısıdır. Emiliano, kariyerine AR&GE mühendisi olarak başladı ve 1997'de AR&GE proje müdürü oldu. Sorumluluğu giderek artan pozisyonları arasında teknik satış desteği ve pazarlama yöneticisi, ürün pazarlama yöneticisi ve uluslararası satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı bulunmaktadır. 2016 yılından bu yana, Vertiv için taşımacılık, sağlık, akıllı şebekeler ve veri merkezi sektörüyle ilişkili diğer uygulamalar dahil önemli pazar dikey segmentlerinde iş geliştirme faaliyetlerine liderlik etti.

Tony Gaunt

Tony Gaunt, Vertiv Asya'da sunucu barındırma, bulut ve bankacılık, finansal hizmetler ve sigortacılıktan sorumlu kıdemli direktördür. Tony, Asya'daki veri merkezi, sunucu barındırma, bulut ve finansal hizmet pazarlarında şirketin tüm ürün teknolojileri ve hizmet teklifleriyle birlikte Vertiv işlerinin geliştirilmesinden sorumludur. Sektöre girdiği 1996 yılından beri, Tony İngiltere satış müdürü gibi satış ve stratejik hesap yönetimi alanlarında sorumlulukları giderek artan roller üstlenmiştir. Tony, 2011'de ulusal çaptaki pozisyonlarda çalıştığı Avustralya şirketinin devralınmasıyla şirkette çalışmaya başladı. 2013'te bulut, sunucu barındırma ve küresel kurumsal hesaplar direktörü olarak Asya ekibine katıldı.

Etienne Guerou

Etienne Guerou, Vertiv Asya'da endüstriden sorumlu başkan yardımcısıdır. Singapur'da çalışan Etienne, sanayi sektörüyle ilgili kapsamlı bir deneyime sahiptir. Etienne'nin liderliğiyle, Asya'daki sanayi faaliyetleri son üç yılda dört kat büyümüştür. Vertiv, Kore'de artık güçlü bir işletmeye sahiptir ve Malezya, Endonezya, Vietnam ve Filipinler gibi birçok pazarda büyüme elde etmiştir. Kuala Lumpur'da sanayi teknik ve ürün/çözüm ekibi oluşturulmasına da ön ayak olmuştur. Bu ekip, Vertiv'in bölgede başarılı olmasında kritik bir öneme sahiptir.

Robert Linsdell

Robert Linsdell, Avustralya ve Yeni Zelanda'da Vertiv'in yönetici müdürüdür. Robert; telekomünikasyon, elektronik malzemeler ve toz boyama gibi teknolojiye dayalı sektörlerde yirmi yıldan fazla deneyime sahiptir. Ayrıca, Robert daha önce Avrupa Boya, Baskı Mürekkebi ve Resim Boyaları Birliği (CEPE), Intellect UK ve Avrupa Baskılı Devre Enstitüsü'nde (EIPC) yönetim kurullarında görev aldı. Robert ve ekibi, enerji maliyetlerini sürdürülebilir ve yenilikçi yollarla azaltmak için müşterilerin ICT'sini ve iş stratejilerini uyumlu hâle getirmeye odaklanmıştır. Robert, Çin Basılı Devre Birliği (CPCA), Şangay; Semicon, Avrupa, Internepcon, ABD, Avrupa ve Japonya; Gartner CIO Konferansı ve Yenilikçilik Forumu Sidney gibi uluslararası toplantılarda sunum yapmıştır.

Tom Nation

Tom Nation, Vertiv Kuzey Amerika'da güç sistemi hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdürdür. Tom, şirkete 2011'de katılmıştır ve işletmelerin veri merkezleri, iletişim ağları ve ticaret ve sanayi tesisleri için kritik elektrik altyapılarının kullanılabilirliğini ve performansını artırmasına yardımcı olan teknik servis ekiplerinin yönetiminde 20 yıllık deneyime sahiptir. Tom; Uluslararası Elektrik Test Derneği (NETA), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) ve Ulusal Elektrik Müteahhitleri Birliği (NECA) gibi birçok profesyonel kuruluşun üyesidir.

Peter Panfil

Peter Panfil, Vertiv'de küresel güçten sorumlu başkan yardımcısıdır. Peter, entegre kontroller ve güç alanında 38 yıllık deneyime sahiptir. Kritik iş uygulamaları için en üst seviyede kullanılabilirliğe ve verimliliğe sahip sistemler sunmak amacıyla sektöründe başarısı kanıtlanmış ve gelişmekte olan topolojilere en yeni güç ve kontrol teknolojisini uygulamaya çalışmaktadır. Ayrıca, Peter sektör eğilimlerini yeni ürün geliştirmeye dahil etmek için müşteri gruplarıyla çalışmaktadır. 1994 yılında kariyerine şirkette başlamış ve küresel güçten sorumlu başkan yardımcısı olmadan önce mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı ve AC gücünden sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdür gibi çeşitli yönetim rolleri üstlenmiştir.

Jack Pouchet

Jack Pouchet, Vertiv'de pazar geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısıdır. Güney California'da çalışan Jack, günlük işleri geliştirmek, operasyonel verimliliklerini artırmak ve güvenilirlik, dayanıklılık ve kullanılabilirlik sağlamak için büyük OEM'ler, büyük veri merkezi sahipleri ve operatörleri ile lider kritik iş mühendisliği firmalarıyla yakın bir şekilde çalışır. Jack, Vertiv'e OEM güç kaynağı, güç üretimi, dağıtımı ve güç ürünü satış ve pazarlama alanlarındaki 20 yıllık deneyimini sunmaktadır. Bu deneyim, tüm AC ve DC güç sektörünü baştan sona benzersiz bir şekilde görmesini sağlamaktadır.

Jun Michael Tian

Jun Michael Tian, Büyük Çin bölgesinde kıdemli pazarlama direktörüdür. Pazar eğilimlerini analiz etmekten, müşteri ihtiyaçlarını anlamaktan ve ürünler hakkında danışmanlık vermekten sorumludur. Veri merkezi alanında 18 yıllık deneyime sahiptir. Şirkete KGK AR&GE mühendisi olarak katılmış ve sorumluluğu giderek artan roller üstlenmiştir. Michael, Tsinghua Üniversitesi'nden (Pekin, Çin) elektrik sistemleri alanında lisans, güç elektroniği alanında ise lisansüstü derecesi almıştır. Ayrıca China Europe International Business School'da EMBA yapmıştır.

Jean-Baptiste Trollé

Jean-Baptiste Trollé, Vertiv'in Fransa'daki küresel satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısıdır. Kariyerine satış alanında başladı ve daha sonra ürün yönetimine geçti. Şirkete bir devralınma aracılığıyla katıldı ve burada küresel sorumlulukta roller üstlendi. 2013'te, küresel endüstriyel satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı olmadan önce satış operasyonlarının yöneticiliğini üstlendi.

Sektörünüzün kritik gereksinimleri hakkında konuşmanız mı gerekiyor?

INVESTORS
Genel Bakış

Dil ve Lokasyon