The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.


„Skutki finansowe nieplanowanych przestojów” to jedno z kryteriów, które najbardziej zaważyło na wynikach w tabeli znaczenia strategicznego i które zwykle ożywia rozwój nowych technologii i najlepszych praktyk w infrastrukturze o znaczeniu krytycznym. Trzy branże, które znalazły się najwyżej, jeśli chodzi o to kryterium, to:

3. usługi chmurowe i kolokacyjne,

2. handel elektroniczny;

1. usługi finansowe.

Spośród trzech tylko usługi chmurowe i kolokacyjne znalazły się na naszej liście strategicznych branż na świecie, a stało się tak za sprawą liczby firm zależnych od tych usług na co dzień, a także szerokiego zasięgu zakłóceń. Ogólnie usługi finansowe znalazły się na dziesiątej pozycji.

„Z punktu widzenia infrastruktury centrów danych dostrzegamy niewiele branż, w których inwestycje są tak znaczne, jak w przypadku tych trzech” – zaobserwował Gaunt. „W przypadku wszystkich trzech przychody i rentowność są powiązane bezpośrednio z dostępnością ich centrów danych, co oznacza, że przestój w centrum danych może mieć ogromne implikacje dla finansów i reputacji”.

UDOSTĘPNIJ RAPORT NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH BRANŻ

 
INVESTORS
Charakterystyka ogólna

Język i lokalizacja