The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Kullanım Şartları

Son güncelleme 20 Eylül 2016

Bu web sitesini kullanmadan önce, yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkileyen kullanım şartlarının ("Şartlar") tümünü dikkatle okuyun.

Bu Sözleşme ve Sizin Kabulünüz

www.VertivCo.com web sitesinin sahibi, işleteni ve yayımcısı, ofisleri Columbus, Ohio, ABD’de bulunan Vertiv Co. (”Vertiv”) şirketidir. Vertiv’in iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının web siteleri, bu iştirakler ve kuruluşlara aittir ve onlar tarafından işletilmekte ve sunulmaktadır. Yine de bu Şartlar Vertiv’e bağlı herhangi bir kuruluşun web sitesinin kullanımı için de geçerlidir.

Bu web sitesinde ve mobil uygulamalarımızda sunulan herhangi bir içeriğe, araca, ürün veya servise, web sitesine ve mobil uygulamaya; ve web siteleri ve mobil uygulamalardan ulaşılan herhangi bir bilgiye, araca ve servise erişim yapmakla ve bunları kullanmakla (topluca “Servisler”) bu şartları kabul etmiş oluyorsunuz. Burada referans olarak yer alan Gizlilik Politikamız dahil, tüm bu Şartların bağlayıcılığını kabul etmiyorsanız, Servislere erişmeyiniz veya Servisleri kullanmayınız. Bu sözleşme, kişisel bazdaki anlaşmazlıkları çözmede, jürili yargılama veya grup davası yerine bağlayıcı hakeme başvurmayı gerektirir ve ayrıca anlaşmazlık halinde başvurabileceğiniz yasal yolları sınırlar.

Servislerimiz

Servislerimiz kişisel bilgileriniz için sunulmaktadır ve ticari kullanım kapsamında değildir. Servislerimiz, planlanmış bakım veya yükseltme, acil durumda onarım, haberleşme hatları ve/veya donanımındaki arızalar veya bunlara benzer olaylar nedeniyle kesintiye uğrayabilir.

Servislerimiz metin, yazılım, resim, fotoğraf, grafik, ses, video, uygulama, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, logo, tasarım, ürün adı ve teknik spesifikasyonlar ("Malzemeler") içerir ve bunlar tamamen veya kısmen, tarafımızca veya başka kaynaklarca tedarik edilen bilgi ve malzemelerden elde edilmiş olup telif hakkı, ticari marka, patent yasaları ve diğer ilgili yasalarla korunmaktadır. Sitenin bütün içeriği Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakları Yasası kapsamında kolektif çalışma olarak teliflidir. Sitede görünen ticari markalar, logolar ve servis markaları, Vertiv Co., iştirakleri ve bağlı kuruluşları, lisans veya içerik sağlayıcıları veya başka üçüncü tarafların tescilli veya tescilsiz ticari markalarıdır. Bu ticari marka, logo ve servis markalarının tümü, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu sitede görünen hiçbir ticari marka, logo veya servis markası, sahibinden önceden yazılı izin alınmadan lisans veya kullanım hakkı vermek amacıyla kullanılmayacaktır.

Açık yazılı onayımız olmaksızın, başka herhangi bir web sitesi veya ağ bağlantılı bilgisayar veya ortam üzerinde bulunan bu gibi Malzemelerden herhangi birinin kullanılması yasaktır. Malzemeler hiçbir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, değiştirilemez, karşıya yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz veya dağıtılamaz, geri derlenemez, tersine mühendislik yapılamaz, parçalarına ayrılamaz; ancak bir kopyası, tüm telif hakkı, ticari marka ve sahibine ait diğer bildirimlerin bütünlüğünü korumak ve eser sahibini değiştirmemek ve silmemek koşuluya, kişisel, ticari amaçlı olmayan şekilde kullanılmak üzere, herhangi bir bilgisayara yüklenebilir. Bu sınırlı izin, Malzemelerin mülkiyet hakkının devri değildir ve Servislerimizi kullanmakla, Malzemelere ilişkin herhangi bir lisans, mülkiyet veya başka bir hak almadığınızı kabul etmiş oluyorsunuz.

Servislerimizin Kullanımı

Servislerimizin bazı özelliklerine erişebilmek için hesap oluşturmanız gerekebilir. Şu eylemlerde bulunamazsınız:

 • Başka birisi için hesap oluşturamazsınız.
 • Başka bir Kullanıcının hesabını izinsiz kullanamazsınız veya başka Kullanıcıların giriş bilgilerini isteyemez, toplayamaz veya kullanamazsınız.
 • Hesabınızı, kullanıcı adınızı veya herhangi bir hesap hakkınızı satamaz, devredemez, lisanslayamaz veya atayamazsınız.

Hesap oluştururken doğru, güncel, kesin ve tam bilgi vermek, bu bilgileri doğru ve kesin tutmak için gerektiğinde güncelleme yapmak zorunludur. Parolanızı güvende tutmaktan ve hesabınız üzerindeki faaliyetlerden siz sorumlusunuz. İzinsiz kullanım sonucu oluşan kayıplarımızdan veya başkalarının kayıplarından siz sorumlu olabilirsiniz. Parolanız veya hesabınız için herhangi bir güvenlik boşluğu veya izinsiz kullanım söz konusu olduğunu fark ederseniz, hemen bize bildirmelisiniz.

Bu Şartlar altında anlaşmaya varmayı ve Servislerimizi kullanmanızla veya Kullanıcı Görüşlerinizle ilgili yasal hak ve cezai ehliyete sahip olduğunuzu, telif hakkı ve ihracat yasaları dahil, ama bununla sınırlı olmaksızın, tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere (federal, eyalet, yerel ve il bazında) uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

Şu eylemlerde bulunamazsınız: ​

 • Servislerimizin güvenlik özelliklerini veya herhangi bir Malzemeye ve Kullanıcı Görüşlerine ilişkin kullanımı veya kopyalamayı önleyen veya kısıtlayan özellikleri bozamaz, devreden çıkartamaz veya bu özelliklere başka yoldan müdahale edemezsiniz veya Servislerimizin ve Malzemelerimizin veya Kullanıcı Görüşlerinin kullanımı üzerindeki sınırlamaları zorlayamazsınız.
 • Solucan, virüs, casus yazılım, kötü amaçlı yazılım veya bozucu veya kesintiye uğratıcı başka herhangi bir kod kullanarak Servislerimizi (veya Servislerimize bağlı sunucu ve ağları) engelleyemez veya aksatamazsınız.
 • Servislerimizin, Kullanıcı tarayıcısında veya aygıtında işlenen veya görüntülenen hiçbir parçasına içerik veya kod katamaz ya da başka türlü değiştirmede veya müdahalede bulunamazsınız.
 • Servislerimizin hiçbir parçasını hiçbir gerekçeyle değiştiremez, başkalaştıramaz veya modifiye edemezsiniz.
 • Servislerimize erişen ve sunucularımıza, bir insanın normal çevrim içi web tarayıcısı kullanarak makul bir süre zarfında gönderebileceğinden daha fazla istek iletisi gönderen “robot”, “örümcek” veya “çevrim dışı okuyucu” gibi, ama bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir otomatik sistemi kullanamaz veya devreye sokamazsınız.
 • Malzemeler ve Kullanıcı Görüşleri dahil, Servislerimizden herhangi birine, tarafımızdan sunulan arabirimler dışında hiçbir yolla erişemezsiniz (veya erişme girişiminde bulunamazsınız).
 • Servislerimizi hiçbir yasa dışı veya izinsiz amaçla kullanamazsınız.

Kullanıcı Görüşleri

Gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz her türlü içerikten (resim, fotoğraf, grafik, ses, video, metin, bilgi, telifli iş, uygulama, link ve diğer türde iletişim, içerik ve malzemeler gibi) (topluca “Kullanıcı Görüşleri”), herhangi bir telif hakkı, patent, ticari marka, mülkiyet hakkı ihlalinden kaynaklanan her türlü zarardan veya bu gibi gönderimlerden kaynaklanan ama bu sebeplerle sınırlı olmayan başka her türlü hasardan sorumlusunuz.

Kullanıcı Görüşleriniz aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

 • Servislerimiz üzerinden; küfürlü, müstehcen, tehditkâr, taciz edici, karalayıcı, hakaretamiz, saldırgan, şiddet içeren, çıplaklık veya kısmen çıplaklık içeren, ayrımcı, yasa dışı, ihlal edici, nefret içeren, pornografik veya cinsellik ima eden Kullanıcı Görüşleri veya ceza gerektiren suç, hukuki sorumluluğa neden olan durum, herhangi bir yasayı ihlal veya başka türlü uygunsuz davranış sayılabilecek Kullanıcı Görüşleri gönderemezsiniz.
 • Önceden vereceğimiz yazılı izin olmaksızın başka web sitelerine veya kişilere reklam, talep veya istenmeyen e-posta gönderemezsiniz.
 • Özel ve tüzel kişileri karalayamaz, gizlice takip edemez, korkutamaz, suistimal edemez, taciz edemez, tehdit edemez, sindiremezsiniz ve onların kimliğine bürünemezsiniz.
 • Sahte ve yanıltıcı beyanlarda bulunamazsınız.
 • Tarafımızdan talep edilmedikçe, özel, gizli veya hassas bilgileri (örn. Servislerimiz üzerinden yapılan satın alma işlemleri için gereken kredi kartı bilgileri) gönderemezsiniz.

Politikamız gereği, sizden özel olarak istediklerimizin dışında kalan fikir, öneri veya malzemeler kabul edilmez veya göz önüne alınmaz. Bize gönderdiğiniz herhangi bir bilgi veya malzeme gizli veya özel mülk addedilmez. Servislerimiz şu anda veya ileride Kullanıcı Görüşlerine ve bu Kullanıcı Görüşlerinin barındırılmasına, paylaşılmasına ve/veya yayınlanmasına izin verebilir. Hiçbir Kullanıcı Görüşü, yayınlansın veya yayınlanmasın, gizli değildir. İnternette güvenlik açığı olabileceğini ve Kullanıcı Görüşlerinin veya diğer bilgilerin gönderilmesinde de güvenlik garantisinin olmadığını ayrıca onaylıyorsunuz.

Kullanıcı Görüşlerinizdeki tüm mülkiyet hakları sizdedir. Servislerimiz üzerinden bilgi ve malzeme göndermekle, bize bu bilgi ve malzemeleri telifsiz, daimi, geri alınamaz ve kısıtlanmamış olarak dünya genelinde (tamamen veya kısmen ve herhangi bir amaçla) çoğaltma, görüntüleme, uygulama, değiştirme, adapte etme, yayınlama, çevirisini yapma, aktarma ve dağıtma veya diğer yollardan başkalarının erişmesini sağlama ve/veya bu bilgi ve malzemeleri, bugün bilinen veya ileride geliştirilecek herhangi bir form, ortam veya teknoloji altında başka çalışmaların içine dahil etme hak ve lisansını da otomatikman vermiş (veya söz konusu bilgi ve malzemelerin sahibinin, bunları bize açıkça verdiğini garanti etmiş) oluyorsunuz. Ayrıca, bize herhangi bir amaçla gönderdiğiniz her türlü fikir, konsept, uzmanlık bilgisi veya tekniği kullanmakta özgür olduğumuzu da kabul ediyorsunuz.

Kullanıcı Görüşlerinin, aşırı uzun olması gibi nedenlerden dolayı, ancak bununla sınırlı kalmaksızın, bu Şartlara uygun ve uyumlu olup olmadığını belirleme hakkını saklı tutarız. Yükümlü olmamakla birlikte, Kullanıcı Görüşlerini her zaman, önceden bildirmeksizin ve yegâne takdir yetkimizi kullanarak kaldırabilir, düzenleyebilir, engelleyebilir ve/veya izleyebiliriz ya da söz konusu malzemede bu Şartların ihlal edilmesi halinde Kullanıcının erişimini sonlandırabiliriz.

Bu Site “canlı sohbet” özelliğine izin verebilir. Bu durumda, kurduğunuz her iletişim veya canlı sohbet özelliği üzerinden gönderdiğiniz her içerik “Kullanıcı Görüşü” sayılacaktır. Özellikle herhangi bir canlı sohbetle ilgili olarak gizlilik garantisi vermiyoruz.

Üçüncü Taraf İçeriği ve Link Verilmiş Siteler

Servislerimizi kullanırken, çeşitli kaynaklardan kullanıcılar tarafından gönderilen, ilan edilen veya görüntülenen Kullanıcı Görüşlerine açık olabilirsiniz. Bu gibi kullanıcı gönderimlerinin içeriklerine ilişkin kesinlik, yararlılık, güvenlik veya fikri mülkiyet hakkı konuları sorumluluğumuz dışındadır. Hukukun izin verdiği ölçüde, bize karşı sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal ve adil hakkınızdan veya yasal yollardan feragat ettiğinizi kabul ediyorsunuz.

Kolaylık olması bakımından diğer bağımsız üçüncü taraf web sitelerinin ("Link Verilmiş Siteler") linklerini verebiliriz. Bu linkleri kullandığınızda riski size aittir. Üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, servisleri, gizlilik politikaları, kullanım şartları veya uygulamaları ile ilgili hiçbir kontrolümüz ve sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu gibi içerik ve linklerin yer alması; bunlara (görünen bilgi ve malzemeler veya Link Verilmiş Sitelerde anlatılan herhangi bir ürün veya servis dahil) sponsor olduğumuz veya onay verdiğimiz, bu içeriklerin ve linklerin, bağlı kuruluşumuz veya ortağımız oldukları, veya herhangi bir Link Verilmiş Sitenin, Vertiv’in, iştiraklerinin veya bağlı kuruluşlarının herhangi bir ticari markasını, ticari adını, logosunu veya telif hakkını kullanma yetkisine sahip olduğu anlamına gelmez. Siz ve üçüncü taraf ürün ve servis tedarikçileri arasındaki ticari işlemlerin izlenmesinde hiçbir şekilde sorumluluk alan taraf olmayacağız. Üçüncü taraflarla Servislerimiz üzerinden yaptığınız yazışma ve iş anlaşmaları sadece sizinle üçüncü taraf arasındadır.

Sorumluluk Reddi

İçinde sitelerin, Malzemelerin, Kullanıcı Görüşlerinin, ürün ve servislerin yer aldığı ama bunlarla sınırlı olmayan Servislerimiz ve buralarda bulunan tüm bilgi, yazılım, olanak, hizmet, ilgili haberleşme ve diğer içerikler, “olduğu gibi”, “sunulduğu gibi” ve “garanti vermeksizin” esaslarına dayalı olarak temin edilir. Geçerli yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, burada belirtilen ama bunlarla sınırlı olmayan açık veya zımni her türlü beyan ve taahhütten feragat ediyoruz: ticari garantiler; ihlal etmeme; özel amaca uygunluk; hususların açıklığa kavuşturulmasından veya uygulamadan kaynaklanan garantiler; Servislerimizin içerdiği herhangi bir bilgideki doğruluk, güvenilirlik, yararlılık veya bütünlük; Servislerimize erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı; ve Servislerimizin güvenli olacağı. Virüs, solucan, truva atı veya başka bilgisayar yazılımı veya bilgisayarınızın donanımına, yazılımına, belleğine veya Servislerimize erişim veya Servislerimizin kullanılması sonucu, sizin veya başkalarının herhangi bir malına bulaşan, etki eden veya zarar veren anormallikler dahil olmak üzere, Servislerimizi kullanmanın neden olduğu herhangi türde, herhangi bir zarara ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz ve bu konuda hiçbir yükümlülüğümüz bulunmayacaktır.

Herhangi bir kayıp, zarar (doğrudan, dolaylı, ceza niteliğinde veya başka türlü), yaralanma, iddia, borç veya başka türden bir nedenden dolayı veya servislerimiz üzerinden bir üçüncü tarafça veya herhangi bir afiş veya başka tip reklam şeklinde sunulan, kişiye dayalı herhangi bir malzeme, içerik, Kullanıcı Görüşü veya ürün veya servisten dolayı hiç kimseye veya hiçbir kuruluşa karşı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğümüz yoktur.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Servislerimizi kullanmakla, tüm sorumluluğu üstlenmeyi kabul ediyorsunuz. Hiçbir şartta biz, tedarikçilerimiz veya Servislerimizin oluşturulması, üretilmesi veya temin edilmesinde adı geçen veya bu süreçlere müdahil olan diğer üçüncü taraflar; ne şekilde olursa olsun, (ortaya çıkan herhangi türden maliyet ve giderler, kâr mahrumiyetleri, veri veya program kayıpları, iş kesintileri dahil, ama bunlarla sınırlı olmaksızın) Servislerimize yönelik erişim, kullanım, bilgisizce kullanım veya Servislerimizin kullanımı sonucu veya bu Servislerin tümünde veya herhangi birinde içerilen herhangi bir malzemenin kullanımı sonucu meydana gelen (ifa etmemeden kaynaklanan; hata; ihmal; Link Verilmiş Sitelere link verilmesi; kesinti; silme; bozukluk; çalıştırma veya aktarmada gecikme; bilgisayar virüsü; iletişim hattında arıza; veya herhangi bir bilgisayarın veya sistemin tahrip olması, yetkisiz erişim, değiştirme veya kullanma, ama bunlarla sınırlı olmaksızın) doğrudan, rastlantısal, bir eylemin sonucu olarak, dolaylı, özel veya ceza gerektiren hiçbir zarardan; garanti, sözleşme, tazminat yükümlülüğü, ihmal, kusursuz sorumluluk veya başka herhangi bir hukuk teorisine dayalı olsun ya da olmasın ve söz konusu zararların olasılığına ilişkin tavsiyede bulunmuş olalım ya da olmayalım, sorumlu olmayacağız. Kullanıcı Görüşleri ve Link Verilen Siteler dahil, hiçbir kullanıcının veya üçüncü tarafın herhangi bir eylemi, ihmali veya davranışına ilişkin hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğümüz olmayacaktır. Vertiv’in ve iştiraklerinin, bağlı kuruluşlarının ve yetkililerimiz, yöneticilerimiz, hissedarlarımız, seleflerimiz, haleflerimiz, çalışanlarımız ve temsilcilerimizin bu Şartlar altında, sözleşmeden, haksız fiilden veya başka durumdan ötürü, herhangi bir hak talebinde size karşı azami toplam yükümlülüğü 100 dolardır. Servislerimizde bulunan Malzemelerin herhangi birinden veya bu Şartların herhangi birinden memnun değilseniz, tek ve yegâne çözüm Servislerimizi kullanmamaktır.

Servisimize erişim yaparak, şu sırada bilinmeyen veya umulmadık tazminat talepleriyle ilgili haklarınızdan feragat edeceğinizi anlamış ve bu feragate uygun olarak, California Eyaleti medeni kanunu paragraf 1542’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nin herhangi bir eyalet veya bölgesinde geçerli benzer yasada yer alan ve aşağıdaki şartı koşulmuş menfaatlerden burada açıkça feragat ettiğinizi kabul etmiş bulunuyorsunuz: “Genel ibra, kreditörün, ibranın yapıldığı sırada kendi lehine olduğunu bilmediği veya bundan şüphe duyduğu tazminat taleplerini kapsamaz, bildiği takdirde borçluyla olan anlaşması maddi yönden etkilenir.”

Tazminat

Aşağıda belirtilenlerden dolayı veya bunlarla bağlantılı olarak, herhangi bir üçüncü tarafın Vertiv’e yönelttiği her türlü istek, zarar, yükümlülük, tazminat talebi ve masraflara karşı bizi, yetkililerimizi, yöneticilerimizi, hissedarlarımızı, seleflerimizi, haleflerimizi, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, iştiraklerimiz ve bağlı kuruluşlarımızı tazmin etmeyi, savunmayı ve korumayı kabul ediyorsunuz: (i) Kullanıcı Görüşünüz veya Servislerimize yönelik kullanımınız ve erişiminiz; (ii) bu Şartları ihlal etmeniz veya ihlal ettiğiniz iddiası; (iii) herhangi bir üçüncü tarafın, fikri mülkiyet hakkı, aleniyet, gizlilik, mülkiyet veya özel hakkı dahil, ama bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hakkını ihlal etmeniz veya ihlal ettiğiniz iddiası; (iv) herhangi bir yasayı, kuralı, düzenlemeyi, ilkeyi, mevzuatı, kararı veya hükmü ihlal etmeniz veya ihlal ettiğiniz iddiası; (v) Kullanıcı Görüşünüzün bir üçüncü tarafı zarara uğrattığına dair herhangi bir tazminat talebi; veya (vi) tarafınızdan yapılmış gerçeğe aykırı beyanat. Tarafınızdan yapılacak herhangi bir tazminat ve savunma konusuna ilişkin münhasıran savunma ve denetim yapma hakkımızı saklı tutarız ve her durumda, önceden verdiğimiz yazılı onay olmaksızın herhangi bir iddiada bulunmayacaksınız. Herhangi bir tazminat talebine karşı yapılan savunmada tam olarak bizim gerekli gördüğümüz şekilde işbirliği yapacaksınız. Bu savunma ve tazmin etme yükümlülüğü bu Şartlarda ve Servislerimizi kullanımınızda baki kalacaktır.

İleriye Yönelik İfadeler

Servislerimizdeki Malzemelerde, Vertiv’in operasyonları, geleceğe yönelik sonuçları ve beklentileriyle ilgili varsayımlara dayalı veya bunları içeren ileriye yönelik birtakım ifadeler bulunabilir. Bu ileriye yönelik ifadeler mevcut beklentilere dayalı olup risk ve belirsizlik taşırlar.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 1995 tarihli Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası'nın “güvenli limanlar” hükümleriyle bağlantılı olarak, diğer faktörlerin yanı sıra, gerçek sonuç ve olayların, öngörülenlerden veya ileriye yönelik ifadelerde ve ilgili varsayımlarda ima edilmiş olanlardan bariz şekilde farklı olmasına yol açabilecek önemli ekonomik, politik ve teknolojik faktörleri tanımlayan ihtiyati tedbiri aşağıda beyan ediyoruz. Bu faktörler şunlardır: (1) Bugünün ve geleceğin iş çevresindeki değişimler, faiz oranları ile sermaye ve tüketici harcamaları buna dahil; (2) rekabetle ilgili faktörler ve girişimlerimize rakiplerin verdiği cevaplar; (3) öngörülen ürünlerin başarıyla geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi; (4) yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, vergiler dahil; (5) gelişen ekonomilerde istikrarsız devlet yönetimleri ve iş yapma koşulları; (6) yurt içinde ve yurt dışında, şirket alımı yapmaya uygun ortamın sürmesi, düzenleyici gereksinimler ve adayların piyasa değeri dahil.

Şartların Değiştirilmesi ve Sonlandırılması

Yegâne takdir yetkimizle, bu Şartları her zaman revize etme ve Servislerimiz ve Malzemelerimizdeki hata veya kusurları düzeltme hakkımızı saklı tutuyoruz ve güncellemeleri yürürlüğe girme tarihleriyle birlikte bu web sayfasında ilan edeceğiz. Ayrıca Malzemeleri her zaman bildirmeksizin değiştirebilir, modifiye edebilir, malzeme ekleyebilir veya kaldırabilir ve güncelleyebiliriz; ama Malzemeleri güncellemek gibi bir yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca Servislerimizde belirtilen ürün, servis, program veya fiyatlarda (varsa) bildirimde bulunmaksızın istediğimiz zaman değişiklikler yapabiliriz. Servislerimizde yaptığımız herhangi bir değişiklik sonrası Servislerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişikleri kabul etmeniz anlamına gelecektir. Bu Şartlara ara sıra bakmalı ve o tarihte güncel olan biçimiyle değerlendirmelisiniz, çünkü bu Şartlar sizi bağlamaktadır.

Bu Şartlar Servislerimize eriştiğiniz ve onları kullandığınız müddetçe veya bu Şartların hükümleri uyarınca sonlandırılana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Her zaman (i) Servislerimize yönelik erişim veya kullanım haklarınızı askıya alabilir veya sonlandırabiliriz ya da (ii) başka herhangi bir kullanıcının Servislerimizi kullanmasını ve bundan keyif almasını kısıtladığınız veya engellediğiniz ya da Servislerimizi bu Şartları ihlal eder şekilde kullandığınız kanısına varırsak, sizinle ilgili olarak bu Şartları sonlandırabiliriz. Bu Şartların sonlandırılması üzerine, Servislerimizi kullanma izniniz otomatikman sona erer ve indirilmiş veya basılmış her türlü Malzemeyi imha etmek zorunda olursunuz.

Geçerli Kanun ve Hakem Kararı

Bu Şartlar ABD Missouri Eyaleti yasaları tarafından, hiçbir yasal uyuşmazlık veya 1980 BM ilkesi yürürlüğe konulmadan yönetilecektir. Ürünlerin uluslararası satış anlaşmasında uzlaşma. Siz ve Vertiv arasında Servislerimizin tamamından veya bir kısmından kaynaklanan herhangi bir hak talebi veya anlaşmazlık, sadece ABD Missouri Eyaleti’nde bağlayıcı, kişisel tahkimle karara bağlanacaktır. Siz ve Vertiv arasındaki anlaşmazlıkların bağlayıcı tahkimle çözüleceğini ve toplu davalara veya toplu tahkime katılma hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul ediyorsunuz. Bağlayıcı tahkimin uygulanabilir olmaması durumunda, her türlü anlaşmazlığın çözümünde yargı yetkisine sahip merci olarak sadece ABD Missouri Eyaleti’ni kabul ediyorsunuz. Servislerimizi kullanmanızla ilgili bir dava sebebiniz olması durumunda dava, hak talebinin veya dava sebebinin ortaya çıkışından sonraki altı (6) ay içinde açılmak zorundadır.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Hükümsüzlük

Bu Şartlar Servislerimizi kullanmanızla ilgili olarak Vertiv ile aranızdaki sözleşmenin bütününü oluşturmaktadır. Bu Şartlardaki herhangi bir hükmün yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, söz konusu hükmün geçersizliği, Şartların geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek, bu hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Ürün ve servislerimizle ilgili yükümlülük ve sorumluluklarımız, sadece bu ürün ve servislerin satıldığı veya lisanslandığı satış hüküm ve şartlarımız veya lisans tarafından belirlenir.

Servislerimizdeki Malzemeleri başka yerlerde kullanmanın uygun ve elverişli olduğuna dair hiçbir beyanımız yoktur ve bu Malzemelere, içerikleri yasa dışı sayılan bölgelerden erişim yapmak yasaktır. Servislerimize Missouri Eyaleti dışında bir yerden erişim yapıyorsanız, geçerli yerel yasalara uygun hareket etmek konusunda sorumluluk size aittir. Servislerimizi veya ihracat bilgi ve malzemelerimizi, Birleşik Devletler veya bir başka ülke ihracat yasalarını ihlal eder biçimde kullanamazsınız.

www.VertivCo.com Vertiv tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ofislerimizden yönetilmekte ve web sunucularımız Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır; öteki Vertiv siteleri Amerika Birleşik Devletleri dışında çeşitli yerlerden yönetiliyor ve işletiliyor olabilirler. Bir sitede yayınlanan veya Servislerimizde yer alan malzemeler, ülkenizde kullanılabilir olmayan ürün, program veya servisler olabilir.
INVESTORS
Genel Bakış

Dil ve Lokasyon