The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Malejąca stabilność zasilania w Europie to wzrost zagrożeń dla sprzętu IT


Jak sobie z tym poradzić?
Czy wiedziałeś, że najczęstszą przyczyną zakłóceń zasilania sprzętu IT nie są przerwy w dostawach energii, a jakość zasilania?

Choć europejska sieć energetyczna jest dość stabilna, mimo wszystko występują przerwy w dostawach energii i zakłócenia powodujące awarie systemu. Zdarzają się one najczęściej w infrastrukturze, która zaprojektowana do pracy z jednym źródłem, musi konsolidować energię różnego pochodzenia z surowców kopalnianych i odnawialnych.

Wrażliwość infrastruktury IT
Obecnie największym zagrożeniem jest zanieczyszczenie sieci znacznymi obciążeniami indukcyjnymi powodującymi, że prąd naprzemienny traci idealny kształt i częstotliwość sinusoidy. Jest to najczęściej występujące zagrożenie dla wrażliwego sprzętu IT.

Głównym sprawcą tego zjawiska są duże urządzenia elektryczne pracujące w fabrykach, ale również windy lub turbiny wiatrowe.

Sprzęt IT możesz chronić przed problemami jakości zasilania za pomocą zasilaczy UPS pracujących w technologii podwójnej konwersji. Przetwarzają one prąd stały na prąd przemienny i ponownie z prądu przemiennego na stały, chroniąc sprzęt przed wszelkimi zakłóceniami i gwarantują dostępność infrastruktury krytycznej na poziomie 99,9%.

Najwyższa ochrona
Pomóż klientom chronić sprzęt IT za pomocą zasilaczy UPS z podwójną konwersją Vertiv Liebert®

INVESTORS
Charakterystyka ogólna

Język i lokalizacja