The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

4 sposoby na oszczędności w centrum danych

Tom Nation •


Kiedy koszt przestoju w centrum danych sięga średnio niemal 30000 PLN za minutę, unikanie takiego zdarzenia to pierwszy i najbardziej oczywisty sposób oszczędzania. Jednak są jeszcze cztery sposoby na osiągnięcie oszczędności, które pomogą Twojej organizacji uniknąć przestojów oraz zoptymalizować osiągi.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji

Rosnąca złożoność systemów i podzespołów oznacza więcej możliwości wystąpienia problemów, które mogą prowadzić do kosztownych braków zasilania Twojego obiektu. Przekazanie do eksploatacji (Commissioning — Cx) pomaga zidentyfikować i skorygować główne przyczyny stojące za usterkami takie jak wady projektu, instalacji i uruchomienia. Celem dalszej maksymalizacji dostępności, Cx weryfikuje i dokumentuje wspólne działanie wszystkich krytycznych systemów — zasilania, chłodzenia oraz automatyzacji budynku — gwarantujące w pełni zintegrowany system.

Cx pomaga również zredukować koszty cyklu życia obiektu. Proces Cx poprawia działanie systemu, dostarczając jednocześnie danych porównawczych, które można wykorzystać do utrzymania optymalnego działania. Zoptymalizowane systemy są nie tylko bardziej niezawodne, ale również sprawniejsze. Aktywności Cx mogą zweryfikować poprawność działania określonych funkcjonalności sprawności, które są częścią projektu systemu.

Przekazane do eksploatacji centrum danych rejestruje mniej opóźnień spotykanych przy tradycyjnym wdrożeniu, zwiększając prawdopodobieństwo uruchomienia na czas i zgodnie z budżetem. Szybciej pojawi się zwrot z inwestycji, a w czasie życia obiektu wystąpią również niższe koszty operacyjne i konserwacji.

2. Optymalizacja wydajności instalacji elektrycznej

Przeprowadzenie oceny instalacji elektrycznej może uwidocznić elementy wymagające poprawy, co pomoże Ci w zarządzaniu znaczącymi wyzwaniami wobec centrum danych, takimi jak oczekiwania wobec zwiększonej dostępności, konsolidacji, zwiększona gęstość mocy i ciepła oraz zapewnienie zgodności z przepisami.

Poprzez ocenę całego wyposażenia elektrycznego można zidentyfikować wadliwe elementy i podłączenia jeszcze zanim spowodują zakłócenie w prowadzeniu działalności, jak również zidentyfikować braki w konserwacji wyposażenia. Dodatkowo, usługi inżynierskie takie jak pomiar impedancji pętli zwarcialub zajarzenia łuku mogą służyć poprawie bezpieczeństwa pracy i zapewnieniu zgodności z normami bezpieczeństwa.

Środowisko pracy spełniające wszystkie obowiązujące normy nie tylko pomaga uniknąć grzywien i kar od jednostek takich jak Inspekcja Pracy czy Straż Pożarna, ale minimalizuje zagrożenia które mogą prowadzić do kosztownych awarii sprzętu i strat produkcji.

Ostatecznie, ocena układu elektrycznego umożliwia szczegółową analizę, która prowadzi do zalecanych działań naprawczych i strategii ograniczenia ryzyka, które pomogą w ekonomicznej poprawie niezawodności i dostępności centrum danych.

3. Poprawa wydajności chłodniczej

Nowe podejście do zarządzania systemami klimatyzacji precyzyjnej może ograniczyć koszty energii i poprawić sprawność. W typowym centrum danych chłodzenie odpowiada za 38% całkowitego zużycia energii. Dlatego, jeżeli chcemy wpłynąć na zużycie energii, skupienie się na układzie chłodzenia może zapewnić szybki zwrot z inwestycji.

Wskazując i korygując problemy takie jak gorące punkty i nieprawidłowe przepływy powietrza, można wykonać ważny pierwszy krok w kierunku redukcji zużycia energii. Tutaj, celem uzyskania dalszej poprawy sprawności, można wprowadzić technologie zmiennej prędkości i inteligentne sterowanie. Technologie te są dostępne jako aktualizacje istniejącego wyposażenia.

Dzięki technologiom zmiennej prędkości obrotowej, takiej jak wentylatory EC i napędy VSD można zredukować prędkości istniejących modułów wentylatorów chłodzenia celem lepszego dopasowania do obciążenia IT. Redukując prędkość wentylatora można zatrzymać zużywanie energii na nadmierne chłodzenie, którego wyposażenie IT nie potrzebuje. Przez dodanie inteligentnego sterowania, można moduły chłodzenia połączyć w sieć, aby pracowały jako zespół. Eliminuje to sytuacje, gdy jednostki „zwalczają“ się nawzajem, kiedy jeden moduł obniża, a pozostałe podwyższają temperaturę.

Skorygowanie sytuacji, które powodują straty energii i korzystanie wyłącznie z energii, która jest potrzebna do zapewniania dostępności systemów krytycznych może znacznie zredukować koszty energii, bez wpływu na dostępność.

4. Zabezpieczenie systemu zasilania awaryjnego

Wpływ usterki systemu zasilania sięga znacznie dalej, jeżeli uwzględnimy potencjalne uszkodzenia danych i wyposażenia, przerwanie ciągłości biznesu, koszty napraw, konsekwencje prawne oraz pogorszenie wizerunku marki i reputacji. Przeprowadzone w roku 2016 przez Ponemon Institute badanie wykazało, że średni koszt przerw zasilania w centrum danych wynosił więcej niż 740 000 USD przy maksymalnym koszcie sięgającym 2,4 mln USD. Zapobieganie awariom jest prostym sposobem na uniknięcie takich kosztów.

Regularna konserwacja zapobiegawcza wykonywana przez odpowiednio przeszkolonych techników ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia maksymalnej niezawodności centrum danych, w tym akumulatorów, zasilaczy UPS oraz rozdzielnic zasilania. Faktycznie, w badaniu które objęło analizę ponad 185 mln godzin pracy zasilaczy UPS, niezawodność jednostek zmierzona za pomocą średniego czasu między usterkami (MTBF) rośnie wraz ze wzrostem liczby wizyt konserwacyjnych w ciągu roku.

Problemy systemu, które zaczynają się pojawiać, są wykrywane dzięki regularnej konserwacji zapobiegawczej. Systematyczna kontrola i analiza umożliwia skorygowanie tych problemów, zapewniając, że zasilanie awaryjne będzie dostępne zawsze, kiedy jest potrzebne i pomoże uniknąć kosztownych i nieplanowanych przestojów.

Dowiedz się więcej o usługach o znaczeniu krytycznym dla centrów danych i korzyściach z posiadania doświadczonego partnera serwisowego na stronie VertivCo.com/Services.

INVESTORS
Charakterystyka ogólna

Język i lokalizacja